Noutati
Vizare certificate RBPF 2021
Data: 10/02/2021

Dragi colegi,
 
Vă informăm că incepand cu data de 10 februarie 2021 se deruleaza procesul de vizare a certificatelor RBPF pentru anul 2021, activitate ce va fi obligatorie pentru farmacii, oficine locale si drogherii.
Acest proces se va desfasura conform deciziei  nr.1/2021 care face urmatoarele precizari:
  1. Pentru reevaluarea anuală în cursul anului 2021 a unităților farmaceutice care dețin certificat RBPF, farmacistul - șef depune la colegiul teritorial al farmaciștilor în raza căruia funcționează respectiva unitate farmaceutică o cerere de evaluare însoțită de o grilă de autoevaluare și o declarație pe propria răspundere cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 75/2000 și nemodificarea condițiilor de organizare și funcționare a unității farmaceutice în cauză reținute în evaluarea inițială sau, dacă este cazul, arată modificările survenite față de situația pentru care a fost eliberat Certificatul RBPF a cărui valabilitate expiră. În măsura în care există modificări, se anexează declarației și documentele ori înscrisurile doveditoare.
  2. Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise și în format electronic, semnate cu semnătură electronică extinsă.
  3. Dacă nu au fost modificate condițiile inițiale, Biroul Consiliului Colegiului teritorial decide reavizarea Certificatului RBPF iar dacă au fost declarate modificări, în funcție de natura acestora, poate decide efecuarea unei verificări a unității farmaceutice, în condițiile prezentei decizi.
  4. Dacă, ulterior reavizării anuale, se constată că unitatea farmaceutică evaluată nu mai îndeplinește condițiile de acordare a Certificatului RBPF, Biroul Consiliului Colegiului teritorial poate decide suspendarea Certificatului RBPF pe o perioadă de maximum 30 de zile pentru remedierea deficiențelor.
  5. Dacă nu se constată remedierea deficiențelor pentru care a fost decisă suspendarea în termenul de 30 de zile, se va întocmi un Proces Verbal de către evaluatorii desemnați iar prin decizia Biroului Consiliului Colegiului teritorial se va revoca avizul anual al unității farmaceutice în cauză.
Documentele mai sus mentionate vor fi însoţite de dovada plăţii de 150 lei în contul Colegiului Farmaciştilor Iaşi (IBAN: RO92BRDE240SV08217902400), document semnat si stampilat.

Va rog sa precizati pe chitanta  „taxa RBPF 2021 pt Farmacia X, str…….., localitatea”.

Fiecare farmacie va aduce documentele intr-un dosar plic la sediul CF Iasi din strada Rece nr.1, pana pe data de 26 februarie 2021, luand in considerare programul CF Iasi, afisat pe site-ul CF Iasi.

Dupa verificarea documentatiei trimise se va viza certificatul RBPF, care va putea fi ridicat dupa data de 1 martie 2021.

Documente atasate :

1. Cerere Reevaluare RBPF 2021 - click aici !
2. Declaratie RBPF 2021 - click aici !


 
Cu deosebita consideratie,
Gabriela Tătărîngă
Preşedinte al Colegiului Farmaciştilor Iaşi


NOUTATI!